Aquest departament es crea amb la finalitat de cobrir i protegir les necessitats dels nostres clients. A nivell particular hem elaborat un pla de seguiment i assessorament de proximitat i personalitzat donades les diverses situacions familiars i personals, i també les importants diferencies en les seves necessitats.

També ens hem involucrat en l’evolució favorable dels negocis dels nostres clients elaborant un pla de cobertura integral de les seves necessitats i riscos per què només es preocupin del que realment importa.
La nostra gestió comença des del primer contacte, assessorant en tot moment sobre matèria de riscos, cobertures i possibles deficiències detectades, passant per la resolució de sinistres , la intermediació amb les companyies i la defensa del client procurant sempre pels seus interessos.